Bloom: ook relevant voor digitale leeromgevingen?

Is de indeling van verschillende onderwijsdoelen van Benjamin Bloom ook relevant voor digitale leeromgevingen? Benjamin Bloom was een Amerikaanse onderwijspsycholoog die in 1956 zijn indeling van verschillende onderwijsdoelen publiceerde. Zijn taxonomie van doelen is wereldberoemd geworden en voor vele professionals in het onderwijs nog steeds een actuele bron van inspiratie. De ordening van doelen wordt vaak gepresenteerd in de vorm van een piramide.

Hogere orde

Wat Bloom met zijn piramide wilde laten zien, is dat er een opbouw zit in de type leerdoelen. Van onthouden naar begrijpen en dan naar toepassen. Daarna volgen de drie niveaus die gerekend worden tot het hogere orde leren: analyseren, evalueren en creëren.

Bruikbaar

Waarom is dit nog steeds relevant en ook bruikbaar voor digitale leeromgevingen? Onderwijs gaat over iets, het gaat om het leren van iets. Vaak gaat het er ook om dat het geleerde toegepast kan worden, waarom zou je immers anders iets leren? Bij het leren van een taal gaat het erom dat je de nieuwe taal in relevante contexten kan gebruiken. Je moet bijvoorbeeld een handleiding voor een apparaat kunnen schrijven in het Engels. Bij het leren hoe je volgens een voor jou nieuw model iets kunt analyseren en verklaren gaat het erom dat je dit kunt toepassen in de praktijk. Je moet bijvoorbeeld een plan van aanpak kunnen maken voor het personeelsbeleid.

Mogelijkheden

Voor digitale leeromgevingen, als onderdeel van blended learning, geldt met name dat er verschillende mogelijkheden moeten zijn om activiteiten aan te maken. Activiteiten binnen een taalcursus zouden gericht kunnen zijn op het oefenen van nieuwe woorden (onthouden, begrijpen), maar ook op hoe een zakelijke brief in het Engels andere grammaticale constructies gebruikt dan een persoonlijke brief (analyseren). Activiteiten binnen een cursus over managementstijlen zouden het uitproberen van een bepaald analyse instrument moeten kunnen ondersteunen (toepassen), maar cursisten zouden ook in groepjes moeten kunnen werken aan een HRM hervormingsplan voor hun organisatie (creëren).

Relevant

Bloom is dus nog altijd relevant en zal dat nog wel even blijven. Voor die leeromgevingen die zich richten op betekenisvol onderwijs is dat in elk geval het geval. Bloomwise is zo’n leeromgeving.

Interessant? Deel via :
Bloomwise, Bloomwise