Werken met brevetten: overzicht op leren

Uit de Nieuwsbrief zomer 2018 van uitgeverij Levend leren 

Voorbeeld van een brevet van de freinetschool De Windroos uit Wijk bij DuurstedeWerken met brevetten

Scholen zijn op zoek naar manieren om betekenisvol onderwijs vorm te geven. Met name scholen die vanuit onderwijsvernieuwingsstromingen als Jenaplan en Freinet werken hebben hier veel ervaring mee opgedaan. Leraren zijn gewend om hun onderwijsaanbod in te richten naar de behoeften en ambities van hun leerlingen. 21e-eeuwse vaardigheden (zoals kritisch en creatief denken, probleem-oplossen en mediawijsheid), hebben in een onderwijsaanpak waar met realistische en echte vragen gewerkt wordt een vanzelfsprekende plek.

Bij deze manier van onderwijs is de leraar de spin in het curriculaire web, waarin inhoud, doelen, (planning van) activiteiten, leermiddelen, de leeromgeving, voortgang en evaluatie een plaats in hebben. Brevetten ondersteunen hierbij.

Veel scholen in het (Jenaplan- en) Freinetonderwijs zijn bekend met het werken met brevetten. Dit zijn activiteiten of projecten waarmee het leren georganiseerd kan worden. Voor de leerlijn rekenen, taal, burgerschapsvorming zijn veel brevetten beschikbaar. In zo’n brevet wordt aangegeven aan welke doelen gewerkt wordt, met welke activiteiten en inhouden en hoe dit geëvalueerd kan worden. Zie voor voorbeelden onze website en toegevoegde prachtige voorbeeld van freinetschool De Windroos uit Wijk bij Duurstede.

Levend Leren en Bloomwise

Uitgeverij Levend LerenMet Bloomwise ontwikkelt en onderzoekt Levend Leren op dit moment het werken met en het ontwerpen van brevetten. De bestaande, de aan te vullen en totaal nieuwe brevetten staan in een digitale bibliotheek. De leraar is de “baas”. Op eenvoudige en snelle wijze kan hij/zij zoeken, selecteren en plannen, maar ook kan hij brevetten aanpassen, aanvullen en maken. Gekoppeld aan doelen/leerlijnen of activiteiten. Leerlingen zien waar ze mee aan de slag gaan, in overleg met de leraar worden er ‘brevetten klaargezet’.

Portfolio: voortgang op de leerlijn

De resultaten en feedback daarop worden overzichtelijk bijgehouden. Oók als het gaat om de voortgang op de leerlijn(en). Dit “portfolio” van de leerling is interessant voor de leerling, maar kan ook ondersteunend zijn voor bespreking van de ontwikkeling met ouders en collega’s. Uitgeverij Levend Leren en Bloomwise werken samen aan een flexibel digitaal platform waarin brevetten, leerlijnen, planning, en voortgang een plaats in krijgen.

Meedoen? We zijn op zoek naar scholen die willen participeren in pilot om het werken met brevetten en leerlijnen levend leren verder te ontwikkelen. Heb je belangstelling? Stuur een mailtje info@levendleren.nl

Interessant? Deel via :
Bloomwise, Bloomwise