Een complete en gebruiksvriendelijke auteurs- en leeromgeving voor flexibele leermiddelen/methoden voor het funderend en volwassenenonderwijs

What you see is what you get

Het ontwikkelen van leermiddelen werkt snel en eenvoudig. Het werkt volgens het principe: what you see is what you get. Gebruik de knop “Voorbeeld”, om snel te kunnen zien hoe het er uit komt te zien.

Auteurs kunnen direct in de omgeving eenvoudig leermiddelen ontwikkelen:

Leermiddelen ontwikkelen

Maak modules/hoofdstukken met bijv. teksten, video's bestanden, oefeningen, opdrachten en evaluatie/toetsen
Updates of aanpassingen? Pas snel en eenvoudig leermiddelen aan
Koppel doelen/leerlijnen aan leermiddelen, zodat docenten voortgang ook op die manier kunnen zien

Bloomwise is responsive en werkt op alle schermformaten

Werkt op tablet, laptop en mobiel

Educatieve uitgevers

Flexibel en veelzijdig platform

Met Bloomwise hebben educatieve uitgevers een uiterst flexibel en veelzijdig platform om leermiddelen digitaal te ontsluiten. Diverse methodes in het po, vo, mbo en cursussen in het volwassenenonderwijs maken gebruik van Bloomwise. Door een gebruiksvriendelijke interface kunnen auteurs direct aan de slag en krijgen veel mogelijkheden om hun (interactieve) leermiddelen vorm te geven. Daarbij ondersteunt Bloomwise ook de didactische mogelijkheden op het gebied van adaptief leren, leren vanuit leerlijnen/doelen, thematisch onderwijs, projectonderwijs, gaming en de inzet van een portfolio.

Gericht op arrangeren en maatwerk

Bloomwise onderscheidt zich van bestaande platformen door de vele en slimme mogelijkheden om docenten de mogelijkheden te geven om te arrangeren en maatwerk mogelijk te maken. Als de uitgever het toestaat, dan krijgen docenten mogelijkheden om leermiddelen te herordenen, selecteren, aan te vullen met eigen leermiddelen en zelfs aan te passen. Onze ervaring is dat dit door steeds meer docenten als zeer wenselijk wordt ervaren. In plaats van een "boek achter glas" biedt Bloomwise een geavanceerde tool voor maatwerk, waarbij docenten het ondanks de vele mogelijkheden toch als overzichtelijk en gebruiksvriendelijk ervaren.

Tools voor uitgevers

Bloomwise biedt een uitgever een modulair opgebouwd platform met slimme functionaliteiten. Bijvoorbeeld voor het beheren van licenties voor scholen, maar ook voor het bouwen van adaptieve modules of een toetsbank. Voor verschillende uitgevers hebben we oplossingen gemaakt waarmee bestaande digitale content op een snelle manier geïmporteerd kon worden. Zo ondersteunen we o.a. IMSCP en QTI. We sluiten aan op Entree.  We hebben ook geavanceerde API's waarmee in Bloomwise leermiddelen ontwikkeld en beheerd kunnen worden, en er een aparte afspeelomgeving gebruikt kan worden door leerlingen. Dit wordt door een uitgever bijvoorbeeld gebruikt bij een serious taalgame voor het po. De voortgang wordt in Bloomwise bijgehouden.

Deze promo-video is van de digitale methode Spoar 8: de taalmethode Fries van uitgeverij Afûk. Bloomwise vormt de basis waarop de digitale methode ontwikkeld is. Het wordt al in meer dan 150 basisscholen gebruikt.

De Uitgeversgroep uit Den Bosch werkte samen met Bloomwise aan een mooie pilot bij de MBO opleiding Travel & Hospitality van het ‎Friesland College in Leeuwarden. Dat heeft geleid tot een samenwerking, waarbij de Uitgeversgroep met nieuwe digitale oplossingen bij haar aanbod komt. Lees daarover hier meer.

Waar kunnen we je mee ondersteunen?

  • We kunnen helpen met advies bij visieontwikkeling en implementatie op het gebied van digitaal uitgeven en nieuwe rollen voor uitgevers, auteurs en andere uitgeefprofessionals
  • We denken graag mee over wat voor nieuwe flexibele producten je uitgeverij voor een snel veranderende markt zou kunnen ontwikkelen
  • Wij verzorgen trainingen voor het digitaliseren van leermiddelen
  • We kunnen ook helpen bij de realisatie van de digitalisering van de leermiddelen, zo hebben we voor verschillende uitgevers al automatische import-oplossingen gemaakt van bestaande content
  • We hebben een goed netwerk van partijen waar we mee samenwerken als het gaat om de productie van professionele video's, animaties, serious games, art, etc
  • Wij hebben eigen programmeurs en bieden maatwerk waarbij we aanpassingen en nieuwe modules kunnen realiseren

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Prijzen

Het prijsmodel van Bloomwise is op basis van licenties voor cursisten/leerlingen/studenten. Docenten betalen geen licentiekosten. Voor het funderend onderwijs zijn de de licenties een schooljaar geldig. Voor het volwassenenonderwijs (cursussen/trainingen) zijn de licenties een jaar geldig vanaf het moment dat de eerst keer wordt ingelogd.

Bloomwise is een software as a service (SAAS) applicatie. Dit houdt in dat de server, de hosting, het bijhouden van updates, het maken van backups en het oplossen van technische problemen met de software is inbegrepen in de prijs. Inclusief in de prijs is ook het gebruik van de tweedelijns helpdesk voor de complexere technische vragen. Bij de prijs is een basisinrichting van de server (naambedrijf.bloomwise.nl) en de SAAS inbegrepen.

De prijzen per licentie zijn afhankelijk van het aantal licenties dat je als uitgever nodig hebt. Neem contact met ons op en we bespreken graag met je de verschillende mogelijkheden.

Blog