Ontstaan

We zijn gestart met Friese taalmethodes en zagen kansen om het flexibele en innovatieve leerplatform ook met en voor anderen in te gaan zetten.

Missie

Wij staan voor gebruiksvriendelijke en flexibele ICT-oplossingen in dienst van toekomstgericht leren en professionaliseren.

Visie

ICT moet in dienst staan van het leren en biedt als het goed ingezet wordt geweldige mogelijkheden voor vernieuwende didactiek, maatwerk, en betekenisvol leeractiviteiten.

Onze uitgangspunten

Gebruiksgemak

Als een systeem niet eenvoudig is in het gebruik, dan haken gebruikers af. Het is één van de belangrijkste uitgangspunten. Door samen intensief met gebruikers te ontwikkelen hebben we een platform ontwikkeld wat veel functionaliteit biedt, maar ook intuïtief werkt.

Flexibiliteit

Flexibiliteit is een belangrijk uitgangspunt in onze visie op leren. We denken dat een aanbiedende partij maximaal ondersteund zou moeten worden in het zo vormgeven van het leren dat dit recht doet aan de behoefte van de deelnemers. Flexibiliteit kan bestaan uit vele elementen, zoals mogelijkheden om tot maatwerk te komen, te kunnen kiezen uit leerlijnen, activiteiten en verschijningsvorm.

Ontwikkelen samen met gebruikers

De afgelopen jaren hebben we met leraren, leerlingen, studenten en uitgevers gewerkt aan onze digitale platform. Zonder hun inbreng was het systeem niet geworden wat het nu is. En de geldt ook voor de doorontwikkeling. Samen met gebruikers werken we verder aan mooie, innovatieve, en bruikbare ICT om zo een verschil te maken.

Rijke leeractiviteiten en ondersteuning bij gepersonaliseerd leren

De piramide in het logo van Bloomwise staat voor de Bloom Taxonomy, waarin zes type doelen worden onderscheiden: van de basis tot de doelen voor het "hogere orde leren". Het Bloomwise platform ondersteunt de ontwikkeling en inzet van vele soorten activiteiten om zo tot rijke leerervaringen te komen, ook samen met anderen.

We denken ook dat gepersonaliseerde opties veel kunnen bieden. Zoals leren op het eigen niveau, en op basis van eigen behoeften en interesses. Eigenaarschap is van belang bij ontwikkelaars, docenten en leerlingen/studenten/cursisten. De inzet van een portfolio, maar ook slimme tools om doelen, leerlijnen en/of competentieprofielen te koppelen aan activiteiten, voortgang en presentatie bieden gebruikers ondersteuning bij het vormgeven het leren en professionaliseren.

Wie zijn wij?

We zijn een groep betrokken en enthousiaste mensen met een goed beeld van wat onderwijs en opleiden is. We willen bijdragen aan vernieuwende oplossingen voor onderwijs door niet alleen een heel gebruiksvriendelijk en flexibel platform te bieden, maar ook in onze service en begeleiding ons te onderscheiden van anderen.

Je wensen en behoeften staan voorop bij Bloomwise. Na een eerste kennismaking en een demo kunnen we direct een offerte op maat maken. We kunnen ondersteunen bij de implementatie. Dat kan ook in samenwerking met met onze partners. We willen kwaliteit leveren en door middel van persoonlijk contact en goede service voor de lange termijn bieden.