21 januari 2019

Ja ik spreek Nederlands

Doelgroep

Nieuwkomerscholen (NT2), die met digitaal thematisch lesmateriaal rondom taalfuncties aan de slag willen.

Aanbieder

Ja, ik spreek Nederlands is een initiatief van onderwijskundige en nieuwkomersleerkracht Hanna Kuijs. Zij startte het project met collega’s van verschillende scholen in de regio Amsterdam. Via het digitale platform Bloomwise wordt het ontwikkelde materiaal nu landelijk beschikbaar. Leerkrachten kunnen materialen zoeken, gebruiken en zo nodig aanpassen aan de eigen context. Ook kunnen ze zelf materiaal ontwikkelen en delen met nieuwkomerscollega’s van andere scholen.

Beschrijving

Ja ik spreek Nederlands biedt digitaal thematisch lesmateriaal rondom taalfuncties, waarmee leerkrachten en leerlingen direct aan de slag kunnen. Altijd in een betekenisvolle context.

Het project Ja, ik spreek Nederlands! is speciaal gericht op lesactiviteiten rondom taalfuncties voor nieuwkomers. Het biedt lesideeën en materialen waarmee leerlingen in een betekenisvolle context aan de slag kunnen. Samen met de leerkracht, of zelfstandig in duo’s en kleine groepjes. In het lesmateriaal zitten de taalmiddelen verweven die leerlingen nodig hebben om zich te uiten. Met veel visuele steun. En vooral voor de absolute beginners de ruimte om hun moedertaal te gebruiken.

De leermiddelen en activiteiten van Ja, ik spreek Nederlands! zijn gekoppeld aan thema’s als wonen, kleding en voeding. Maar ook aan een doelenkader: werk je aan beschrijven, vergelijken of chronologisch ordenen? En welke taalmiddelen komen daarbij aan bod? In Bloomwise zijn doelen voor verschillende niveaus (start, basis en gevorderd) opgenomen. Zo houd je zicht op waar je met de leerlingen aan werkt

Kosten

De kosten voor Bloomwise zijn 10 euro per leerling per jaar, of 120 euro per leerkracht (met een maximum van 30 leerlingenaccounts).

Er zijn geen kosten voor de leermiddelen. Je hebt alleen een licentie nodig voor Bloomwise.

Meer informatie

Mail naar hanna.kuijs@amsteltaal.nl, of ga naar www.jaikspreeknederlands.nl.