2 mei 2018

Blended learning

Bloomwise is hét leerplatform dat gemaakt is voor toekomstgerichte opleiders die flexibiliteit en gebruiksgemak willen voor hun trainers en cursisten.

Bloomwise wordt al door tientallen bedrijven, opleidingen en instellingen in Nederland en België ingezet bij blended cursussen voor volwassenenonderwijs, trainingen en volledige opleidingen.

Taaltrainingen

Bloomwise vindt zijn oorsprong bij het leren van de Friese taal. Het platform biedt aanbieders van taalonderwijs en - training vele mogelijkheden om vanuit verschillende visies op het leren van een taal digitale middelen in te zetten ter ondersteuning of als centraal onderdeel voor het leren met en van taal, met name Engels en Nederlands, maar ook andere moderne vreemde talen.

Een groeiende groep taalinstituten zet Bloomwise in als een belangrijk middel bij hun opleidings- en trainingsprogramma's:

Lees hier meer over de mogelijkheden van het platform, of bekijk de informatie over de prijzen en onze service.

NT2

Bloomwise wordt door meerdere taalinstituten ingezet voor het leren van Nederlands als tweede taal. Trainingsinstituten kunnen zelf oefeningen en anderen leermiddelen in Bloomwise ontwikkelen, maar ook goed in een blend met bestaande (papieren) leermiddelen werken.

Zo biedt Uitgever NCB methodes op het gebied van NT2 met behulp van Bloomwise voor alfabetisering, kennis van de Nederlandse maatschappij en taalcursussen voor verschillende doelgroepen.

Lees hier meer over het uitgeven van methodes via Bloomwise, of ga naar de informatie over prijzen en service voor taaltrainer en - opleiders.

Private beroepsopleidingen

Blended learning wordt steeds belangrijker voor opleiders. Bloomwise wordt door private opleiders gebruikt om het digitale deel van het onderwijs te ondersteunen.

Bloomwise biedt volop mogelijkheden om van meerdere opleidingen en vakken de bronnen, video's, pdfs, documenten, opdrachten, toetsen en andere leermiddelen op een eenvoudige manier te organiseren in de mediatheek. Dit kan vervolgens op een flexibele en snelle manier gebruikt worden in de planning van het onderwijs. Een docent kan de leermiddelen inplannen voor een deelnemer of een groep, en houdt vervolgens eenvoudig overzicht op wie wat gedaan heeft. Reageren op bijdragen van deelnemers wordt ondersteund doordat Bloomwise notificaties stuurt wanneer er zaken ingeleverd zijn, maar ook door middel van de overzichtelijke dashboards.

Lees hoe Instituut Memo Bloomwise al meer dan 2 jaar succesvol inzet bij haar blended onderwijsprogramma, of lees meer over hoe je Bloomwise binnen je eigen organisatie kunt inzetten.

Online schrijftrainingen

Bloomwise wordt voor zowel voor professionele als voor particuliere schrijfcursussen ingezet. Twee instituten doen dit volledig online, waarbij er binnen de programma's nadrukkelijk wel een groep cursisten/deelnemers aan een cursus werkt. Ze worden begeleid door een schrijfcoach. De onderwerpen variëren, het kan gaan van het professioneel schrijven van Engelse offertes, tot het schrijven van een kinderboek. Bloomwise ondersteunt daarbij de mogelijkheid dat cursisten ook elkaars werk kunnen inzien en van commentaar kunnen voorzien, afhankelijk natuurlijk van hoe de training is opgebouwd.

Aanbieders Editio (De online schrijfacademie) en NIOW bieden meerdere programma's aan met behulp van Bloomwise.

Klik hier voor meer informatie over de inzet van Bloomwise voor je organisatie.

Trainingen voor vrijwilligers en/of collega's

Steeds meer organisaties willen aan het idee dat leren nooit stopt zelf uitvoering geven. Het trainen van de eigen collega's is voor veel organisaties misschien niet nieuw, maar wel het vraagstuk óf en hoe dat ook digitaal ondersteund zou kunnen worden. Meerdere organisaties kiezen daarbij voor Bloomwise, omdat ze zo zelf de modules die ze vaak al op papier (in Word) uitgewerkt hebben in Bloomwise kunnen inzetten. We helpen daarbij soms, zodat er een vliegende start gemaakt kan worden. Daarbij worden leermiddelen in Bloomwise gezet, waarna de organisatie er zelf verder mee aan de slag kan. Aanpassen, actualiseren en/of uitbreiden is geen dure aangelegenheid en niet nodeloos ingewikkeld.

Organisaties die volop gebruik maken van deze mogelijkheden van Bloomwise zijn onder andere:

  • GHOR Brabant (GGD Brabant) : continue professionalisering van het netwerk van profesionals in de zorginstellingen en andere veiligheidspartners binnen de veiligheidsregio;
  • Zo'n 900 docenten van het Hoornbeeck college (8 scholen) en Van Lodenstein college (5 scholen) werken in Bloomwise aan het programma Mediawijze docent.

Ben je op zoek naar een digitaal platform om trainingen mee maken en ondersteunen? Lees hier meer over de mogelijkheden.

Trainingsprogramma's digitaal ondersteunen - blended learning

Aanbieders van opleidingen en trainingen kiezen er vaker voor om een deel van de organisatie en ondersteuning digitaal verder uit te ondersteunen. Ook hiervoor wordt Bloomwise volop ingezet. Zo kunnen de materialen die bij de bijeenkomsten behoren op een eenvoudige en overzichtelijk wijze in Bloomwise gezet worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de presentaties en achtergrondinformatie. Maar ook opdrachten en korte assessments kunnen deel uitmaken van dit aanbod.

Timpaan Welzijn is een professionaliseringsinstituut uit Assen en biedt voor het gehele noorden van Nederland programma's voor pedagogisch medewerkers. Sinds vorig jaar is het aanbod gedigitaliseerd en krijgen alle deelnemers toegang tot Bloomwise, waar ze per sessie de relevante leermiddelen kunnen vinden, opdrachten kunnen inleveren en feedback daarop ontvangen.

Het Language Centre van NHL Stenden biedt op vergelijkbare wijze ondersteuning binnen haar programma's gericht op leraren basisonderwijs. Daarnaast is Bloomwise ingericht als een "kennisbasis" waarbij honderden lesideeën en voorbeelden in de bibliotheek zijn opgenomen. Dit wordt door leraren ook buiten (en na) het professionaliseringsprogramma ingezet.

Zelf de mogelijkheden voor blended learning vormgeven? Klik hier voor meer informatie.