Drie redenen om blended learning te gebruiken

De term blended learning of blended leren wordt al jaren gebruikt door bedrijfsopleidingen en de academische wereld, maar scholen en uitgevers hebben de term ook ontdekt. Blend is Engels voor mixen. De vraag is: wat moet er voor onderwijs gemixt worden?

De blend staat in het “Handbook of Blended Learning” beschreven als de combinatie van online en face-to-face onderwijs. Er wordt uitgelegd hoe het volledig online leren een wezenlijk andere onderwijsaanpak voorstaat dan het eeuwenoude klassikale model. Interessant is het vraagstuk waarom zouden deze modellen gecombineerd moeten worden en waarin de winst zit?

Drie redenen voor blended learning

De volgende drie redenen bewegen veel onderwijsprofessionals om hun programma’s meer blended in te richten en aan te bieden:

  • Verbeterde didactiek: meer mogelijkheden om interactieve leerstrategieën in te zetten, actievere werkvormen, betere mogelijkheden voor probleemoplossend leren en meer mogelijkheden voor samenwerking en authentiek leren.
  • Verbeterde toegang en flexibiliteit: de inzet van digitale middelen biedt deelnemers de mogelijkheid overal te leren. Ze zijn niet afhankelijk van de docent of anderen.
  • Verhoogde kosten-efficiëntie: er is veel bewijs dat het rendement op de investering voor blended learning erg hoog is. Ook is het mogelijk om grotere groepen te bedienen, gebruik makend van een persoonlijke aanpak.

Flexibele leeromgeving

Hoe ziet de toekomst van onderwijs en opleidingen er uit? De vraag is niet óf er sprake van blended learning zal zijn, maar hoe dit er uit zal zien. Dit ontwerpvraagstuk is één van de meest interessante vragen voor ontwerpers van onderwijs en opleidingen. Zoals altijd is hierbij de context, die bestaat uit doelen, middelen, vaardigheden docent, visie op onderwijs en dergelijke, zeer bepalend. Het vraagt om flexibele digitale leeromgevingen om voor elke situatie blended learning optimaal vorm te kunnen geven.

Interessant? Deel via :
Bloomwise, Bloomwise