MBO Keuzedeel: je bent je eigen uitgever

Het keuzedeel in het MBO kenmerkt zich meestal door een verbreding of een verdieping van een (toekomstig) beroep.  Zoals het woord al aangeeft gaat het er om dat de student hier bewust voor kiest. Vaak geven docenten van het MBO zelf een uitwerking aan de leermiddelen en activiteiten van de meer specifieke keuzedelen.

 

Waarom je keuzedeel in Bloomwise?

De keuzedelen zijn groot als het gaat om studiebelasting: minstens 240 uren in SBU omvang. Het gaat om veel tijd dus die in de klas, door middel van zelfstudie en/of op de werkplek besteed wordt.

Bij een groot vak is het handig om een elektronisch platform in te zetten:

  • Voor het digitaal aanmaken en beheren van leermiddelen, en
  • Het ondersteunen van je vak op het gebied van planning, voortgang en evaluatie.

De mediatheek is de plek waar de leermiddelen gemaakt, georganiseerd en gelabeld worden. Er zijn vele mogelijkheden om uitleg vorm te geven (film, tekst, audio, pdf), maar ook opdrachten, vragenlijsten, toetsen of zelf-evaluatieformulieren te maken.

Het is verder gemakkelijk om leermiddelen te kopiëren om er zo een andere versie van de maken, in een andere structuur te hergebruiken en te delen met collega’s.

 

Overzicht op planning en voortgang

De docent kiest in de mediatheek de leermiddelen waar een groep studenten aan moet/kan werken en wijst ze toe aan die student(en). Het is hierbij altijd mogelijk om dingen nog aan te passen en/of aan te vullen. Bijvoorbeeld door de presentatie van een sessie toe te voegen, of een actueel YouTube filmpje te delen.

De student heeft daarmee een eenvoudig overzicht op wat hij/zij moet doen. Door de slimme voortgangsoverzichten weet zowel de student als de docent waar aan gewerkt is. Als er scores te behalen zijn op leermiddelen is dat ook inzichtelijk. De docent kan snel en eenvoudig feedback geven op uitwerkingen van studenten.

 

Vakkennis en vaardigheden / kwalificaties

In de keuzedelen wordt gewerkt aan vakkennis en vaardigheden Ook kan het keuzedeel relatie hebben met één of meerdere kwalificaties in één of meerdere kwalificatiedossiers.

Bloomwise biedt de mogelijkheid om deze doelen(overzichten) te koppelen aan de projecten/activiteiten waar de studenten aan werken. Op deze manier is er een verbinding tussen de voortgang van de activiteiten in relatie tot de doelen van het keuzedeel. Dit kan op verschillende manieren inzichtelijk gemaakt worden, zoals in de voortgang op het doelenoverzicht (de leerlijn) of in een portfolio.

Interessant? Deel via :
Bloomwise, Bloomwise