Welke soorten portfolio’s zijn er?

Wat is een portfolio en zijn er verschillende soorten portfolio’s? In deze blog geven we een overzicht en gaan we in op wat de consequenties zijn voor het digitale portfolio.

Definitie

De definitie van een portfolio is dat het gaat om een verzameling werk van leerlingen. De leerlingen stellen zelf het portfolio samen, en de ontwikkeling/groei wordt hierin bijgehouden. Daarbij is de eigen reflectie essentieel. De leerkracht verzorgt de begeleiding.

Soorten portfolio’s

Er zijn drie verschillende soorten portfolio te onderscheiden, elk soort portfolio heeft zijn eigen doel (Ritzen & Kösters, 2002):

Het ontwikkelingsgerichte portfolio kenmerkt zich als volgt:

  • Het gaat om het leren en de ontwikkeling van de leerling
  • De leerling draagt (steeds meer) verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en bewijsvoering
  • Hij/zij leert zelf de sterke en zwakke kanten en kennis en vaardigheden analyseren
  • De leerling kan leerdoelen formuleren en het eigen leerproces monitoren

Bij het beoordelingsgericht portfolio (ook wel assessmentportfolio) kan de leerling aantonen dat aan de gestelde eisen voldaan is. Dit kan formatief plaatsvinden, waarna dit invloed heeft op het vervolg van het leerproces. Het kan ook summatief, bijvoorbeeld als het gaat om de vraag of de leerling iets gehaald heeft.

Het portfolio als showcase laat het beste wat de leerling te bieden heeft zien, en welke competenties (kennis en vaardigheden) beheerst worden.

Totale ontwikkeling volgen

Vraag is in het primair onderwijs wat voor Portfolio je wilt. In Kennisnet / Po-raad project rond de Versnellingsvraag 34 werd duidelijk dat leraren graag de totale ontwikkeling van een leerling zouden willen volgen. Punt is wel dat dit overzichtelijk gehouden moet worden voor de leerling, leerkrachten en ouders.

Compleet en flexibel

Een digitaal portfolio zou dus een compleet aanbod moeten vormen, en daarbij erg flexibel moeten zijn. De ene school is de andere niet, en ook leerkrachten werken niet allemaal hetzelfde. Het portfolio moet de verschillende typen doelen kunnen ondersteunen, waarbij scholen verschillende accenten kunnen leggen.

Interessant? Deel via :
Bloomwise, Bloomwise