Bloomwise voor taalcursussen

Bloomwise is een complete, flexibele leeromgeving. Speciaal voor het leren van een taal zijn er vele extra mogelijkheden.

In de blog over uitgangspunten voor moderne taaldidaktiek wordt ingegaan wat modern taalonderwijs vraagt van een digitale leeromgeving. Speciaal voor taalonderwijs zijn er ook vele mogelijkheden om eenvoudig oefeningen te maken en klaar te zetten voor deelnemers, zoals dictees, woordvolgorde-oefeningen, gatenteksten, verbindoefeningen, interactieve platen en memory.

Hoe ziet dit alles er uit? Hieronder enkele voorbeelden:

Een voorbeeld van een verbindingsoefening. Dit kan klaargezet worden door een docent die zelf een lijst maakt. Cursisten kunnen zelf ook lijsten maken en daar oefeningen mee genereren.

Een voorbeeld van een dictee. De gegeven antwoorden kunnen direct nagekeken worden door het programma, waarbij in te stellen is hoe “streng” dit beoordeeld moet worden.

Bloomwise biedt vele mogelijkheden om oefeningen te maken, dit is een heel eenvoudig voorbeeld. Een docent mag de leermiddelen uit de mediatheek ook bewerken en aanpassen voor zijn/haar doelgroep, zonder dat het origineel daarbij aangepast wordt. Veel mogelijkheden voor maatwerk dus.

Hier is een ingeleverde opdracht te zien, de cursist heeft een tekst ingesproken en ingeleverd. De docent heeft hier op gereageerd.

Maak snel en eenvoudig oefeningen waarbij je zinsvolgorde laat oefenen. Een correcte zin wordt automatisch “gehusseld”. Het antwoord wordt nagekeken door het programma.

Maak eenvoudig en snel (woord)lijsten, gebruik eventueel plaatjes en audio. Cursisten kunnen oefenen met jouw woordlijsten zoals flitsen, verbindoefeningen of memorie . Ze kunnen ook zelf woordlijsten maken en daarmee oefenen. In de lijsten kan je ook audio en plaatjes opnemen.

Een cursist heeft de opdracht voor het schrijven van een sollicitatiebrief in haar portfolio gekoppeld aan het C1 niveau van het ERK.

Interessant? Deel via :
Bloomwise, Bloomwise