Plusvaardig: passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen

“Elk kind leert elke dag iets nieuws”

 

Ben je op zoek naar een flexibele oplossing waarmee je goed passend onderwijs kunt geven aan de (hoog)begaafde leerlingen op jouw school?

 

Online leeromgeving met verrijkingsvonderwijs

Plusvaardig is een online leeromgeving met verrijkingsvonderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen uit groep 1 t/m 8 in het primair onderwijs. Op het online platform heeft de leerling ruime keuze uit opdrachten en projecten over diverse vakgebieden, passend binnen de DVO doelen. De presentatievorm kiest de leerling zelf; op deze manier werkt de leerling aan de vorm die bij hem/haar past en die zijn/haar talenten stimuleert. Alle uitgewerkte opdrachten worden gebundeld in een portfolio, waardoor reflectie op het leren onderdeel is van Plusvaardig. Het platform waar Plusvaardig gebruik van maakt, is gebruiksvriendelijk en flexibel. De omgeving is vernieuwend en ondersteunt scholen bij het bieden van passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen.

 

Waarom kiezen voor Plusvaardig?

  • Voor het hele basisonderwijs groep 1-8
  • Doorgaande leerlijn groep 1-8
  • Eigenaarschap leerling, portfolio met reflectie op het leren
  • Eenvoudige afstemming en inzicht voor alle betrokkenen (ouders leerkracht plusklasleerkrachten leerling)
  • Het kunnen toevoegen van eigen gemaakte verrijkte activiteiten en het kunnen delen met collega’s
  • Ingesproken instructie (MP3) voor de onderbouwopdrachten.

 

Timpaan verzorgt de implementatie Plusvaardig

Als je kiest voor Plusvaardig sluit je een tweejarig abonnement af. Bij de start van Plusvaardig volgt je schoolteam een implementatiebijeenkomst. In het tweede jaar plannen we een borging/verdiepingsbijeenkomst. Deze beide bijeenkomsten zijn een voorwaarde om met plusvaardig te kunnen werken. Op deze manier borgen we de kwaliteit en zorgen we ervoor dat werken met Plusvaardig succesvol blijft. Tussentijdse ontwikkelingen delen we dan ook graag met je.

Timpaan Onderwijs heeft een opleiding ontwikkeld voor ib’ers en leerkrachten uit het primair onderwijs tot hoogbegaafdheid-coördinator. Als coördinator ondersteun je leerkrachten in passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen.

 

Meer informatie?

Al je vragen over de online leeromgeving en het traject voor hoogbegaafdheid kun je stellen aan Nina Oosterveen:

Interessant? Deel via :
Bloomwise, Bloomwise