photo-1494707924465-e1426acb48cb

Opleidingsinstituten:

Bloomwise is hét leerplatform dat gemaakt is voor toekomstgerichte opleiders die flexibiliteit en gebruiksgemak willen voor hun trainers en cursisten:
  • Eén plek voor je leermiddelen, de planning en voortgang
  • Ontwikkelaars van leermiddelen en docenten hebben een krachtige omgeving om opdrachten, bronnen, lessen, uitleg, modules, etc snel en eenvoudig te ontwikkelen
  • Docenten werken eenvoudig met groepen, maken lessen op maat en houden de voortgang bij
  • Cursisten ervaren het werken met Bloomwise als intuïtief, eenvoudig en prettig
Vakbekwaamheid van onze sleutelfunctionarissen is van levensbelang bij de bestrijding van crises en rampen. Omdat wij geen alledaagse scholingsinstantie zijn ben ik op zoek gegaan naar een instrument dat vernieuwing in leervormen en nieuwe vormen van leercontacten ondersteunt. In Bloomwise heb ik zo’n ondersteunend instrument gevonden, waardoor voor onze sleutelfunctionarissen het begrip ‘een leven lang leren’ een nieuwe dimensie heeft gekregen!
Marc Jaegers
Medewerker Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van GGD/GHOR Brabant MWN

Prijzen

Het prijsmodel van Bloomwise is op basis van licenties voor cursisten. Ontwikkelaars en docenten betalen geen licentiekosten. De licenties voor cursisten zijn een jaar geldig vanaf het moment dat de eerst keer wordt ingelogd. De prijs voor een licentie is 28 euro. Je kunt als instelling ook grotere licentiebundels kopen. Hierdoor krijg je korting op licentieprijs.

Aantal gebruikers Bundelprijs* Prijs per gebruiker per jaar
per gebruiker (cursist) n.v.t. € 28,00
125 € 2500,- € 20,00
250 € 4125,- € 16,50
500 € 7250,- € 14,50
1000 € 12500,- € 12,50

* licenties zijn een jaar geldig. Dit jaar gaat per licentie op het moment dat ze ingezet worden. Minimale afname: 25 licenties.

Het online leerplatform is een software as a service (SAAS) applicatie. Dit houdt in dat de server, de hosting, het bijhouden van updates, het maken van backups en het oplossen van technische problemen met de software is inbegrepen in de prijs. Inclusief in de prijs is ook het gebruik van de tweedelijns helpdesk voor de complexere technische vragen. Bij de bundelprijs zijn de inrichting van de server (naambedrijf.bloomwise.nl) en de SAAS inbegrepen.

Bloomwise wordt gehost op Nederlandse servers en we voldoen aan de geldende privacy wetgeving. Bloomwise heeft zich aangesloten bij het privacyconvenant. Tussen het opleidingsinstituut en Bloomwise wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten, conform de eisen die de wet ons stelt. We hanteren de Nederland ICT Voorwaarden zoals die opgesteld zijn door de vereniging Nederland ICT.

Waar kunnen we je mee ondersteunen?

  • Wij verzorgen trainingen voor het digitaliseren van leermiddelen voor jouw trainings- of opleidingsinstituut
  • We kunnen ook helpen bij de realisatie van de digitalisering van de leermiddelen
  • We hebben een goed netwerk van partijen waar we mee samenwerken als het gaat om de productie van professionele video's, animaties, serious games, art, etc
  • We kunnen helpen met advies bij visieontwikkeling en implementatie van blended learning, de inzet van digitale leermiddelen in je bestaande programma's en het professionaliseren van je team op dit gebied
  • Wij hebben eigen programmeurs en bieden maatwerk waarbij we aanpassingen en nieuwe modules kunnen realiseren

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Bloomwise is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en
opleidingsbureaus in Nederland. De missie van NRTO is om het beste uit mensen (jong en
volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren.

De visie van NRTO is dat private opleiders ondernemers zijn die maatwerk bieden, flexibel
en effectief zijn. Kernwaarden zijn klantgerichtheid en resultaatgericht. De NRTO en haar
leden hechten aan integere en zorgvuldige bejegening van en omgang met de afnemers van
hun producten. Hij gaat uit van hoge professionele standaards, verplicht zich deze
standaards actueel te houden en de naleving daarvan regelmatig te toetsen.

Wij onderschrijven de door NRTO opgestelde gedragscodes en algemene voorwaarden.