21 januari 2019

Nieuws in de klas

Doelgroep

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs die het nieuws willen gebruiken in hun onderwijs.

Aanbieder

Nieuws in de klas is het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven.

Nieuws in de klas stimuleert jongeren via het onderwijs om het nieuws online, in beeld, geluid en op papier te volgen en te interpreteren. Wij helpen docenten om nieuwsmedia in hun lesprogramma te verwerken.

Beschrijving

Het nieuws biedt een dagelijkse samenvatting van de wereld om je heen. Voor leerlingen is het goed om al op jonge leeftijd in aanraking te komen met de actualiteit. Het verhoogt de betrokkenheid van leerlingen en werkt motiverend, omdat er met actuele en reële onderwerpen wordt gewerkt. Nieuwslessen stimuleren taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap en sluiten aan op de 21e-eeuwse vaardigheden. Nieuws in de klas stimuleert jongeren nieuwsmedia te volgen en te interpreteren. Zodat ze weten wat er in de wereld speelt en tegelijkertijd oefenen met teksten en hun woordenschat vergroten.

Lesmateriaal van Nieuws in de klas komt dit jaar beschikbaar binnen Bloomwise. Het gaat om pakketten over nepnieuws, prinsjesdag en Persvrijheid. Het is mogelijk voor leraren om het lesmateriaal interactief in te zetten. Leraren kunnen het materiaal van Nieuws in de klas op eigen wijze in zetten en koppelen aan leerlijnen en doelen van de school.

Kosten

De kosten voor Bloomwise zijn 10 euro per leerling per jaar, of in het po is er de mogelijk om een leerkracht (met een maximum van 30 leerlingenaccounts) licentie voor 120 euro per schooljaar aan te schaffen.

De kosten voor de leermiddelen van Nieuws uit de klas zijn voor kosteloos.

Meer informatie

Kijk op de website van Nieuws in de klas voor het complete aanbod van leermiddelen.