21 januari 2019

Taalbrevetten

Doelgroep

Scholen in het primair onderwijs die werken met de de taalmethode/aanpak Dat’s andere taal, veelal gebruikt op Freinet-, Jenaplan- en andere vernieuwingsscholen.

Aanbieder

Krûme Swynswei 26
9245 HD NIJ BEETS

T 0512 - 46 11 92
info@levendleren.nl

Beschrijving

Veel scholen in het Jenaplan- en Freinetonderwijs zijn bekend met het werken met brevetten. Dit zijn activiteiten of projecten waarmee het leren georganiseerd kan worden. Voor de leerlijn taal en met name voor vrije teksten schrijven zijn veel brevetten beschikbaar. In zo’n brevet wordt aangegeven aan welke doelen gewerkt wordt, met welke activiteiten en inhouden en hoe dit geëvalueerd kan worden.

De brevetten staan in een digitale bibliotheek van Bloomwise. De leraar is de “baas”. Op eenvoudige en snelle wijze kan hij/zij zoeken, selecteren en plannen, maar ook kan hij brevetten aanpassen, aanvullen en maken. Gekoppeld aan de doelen van de leerlijnen binnen Dat's andere taal. Leerlingen zien waar ze mee aan de slag gaan, in overleg met de leraar worden er ‘brevetten klaargezet’.

De resultaten en feedback daarop worden overzichtelijk bijgehouden. Oók als het gaat om de voortgang op de leerlijn(en). Dit “portfolio” van de leerling is interessant voor de leerling, maar kan ook ondersteunend zijn voor bespreking van de ontwikkeling met ouders en collega’s.

Na de zomer van 2019 zal het aanbod brevetten aangevuld worden met die van de andere taaldomeinen en rekenen. In 2020 zullen dan ook andere vakgebieden volgen.

Kosten

De kosten voor Bloomwise zijn 10 euro per leerling per jaar.

Meer informatie

Neem contact op met: Jimke Nicolai | www.levendleren.nl | 06 – 125 499 66