Betere zelfregulatie en zelfvertrouwen

Schrijfvaardigheden, feedbackvaardigheden, zelfregulatie en zelfvertrouwen verbeteren als scholen gaan werken met een portfolio.

Formatief inzetten van het portfolio

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de inzet van digitale portfolio’s in het po. Diana Baas van de Hogeschool De Kempel heeft in een reviewstudie naar de effectiviteit van de inzet van het digitale portfolio in het basisonderwijs gekeken. In het basisonderwijs wordt het portfolio met name formatief ingezet, ofwel volgens het principe van Assessment for Learning. De belangrijkste functies van de inzet van het portfolio hierbij zijn:

  • Leerlingen zelf doelen laten stellen
  • Leerlingenlaten te reflecteren op eigen werk
  • Leerlingenfeedback te laten ontvangen van de leerkracht én medeleerlingen

Zelfregulatie en zelfvertrouwen

Het onderzoek, dat in het kader van de kennisrotonde uitgevoerd is, laat zien dat de inzet van portfolio’s niet direct leiden tot hogere leerresultaten. Wel wordt er in verschillende studies bewijs gevonden dat er sprake is van andere vaardigheden die verbeteren, zoals schrijfvaardigheden, zelfregulatie, feedbackvaardigheden en het vertrouwen in eigen kunnen. Een ander effect is dat leerkrachten bewuster omgaan met de zelfsturing van leerlingen.

Regelmatig inzetten

Er is ook gekeken naar factoren die van invloed zijn op een succesvolle inzet. Het lijkt er op dat de effectiviteit samenhangt met het regelmatig inzetten van het portfolio. Niet verrassend wordt aangegeven dat leerlingen voldoende vaardigheden zouden hebben om zelfstandig kunnen te werken met het portfolio.

Voordelen

De studie concludeert dat er twee typen voordelen zijn:

  • Gebruiksgemak m.b.t. het verzamelen van bewijzen en dit inzichtelijk maken voor leerlingen, leerkrachten en ouders;
  • Authentiek leren, nieuwe vormen van evaluatie, feedback en inzicht op het leren mogelijk maken.

Het onderzoek waarschuwt dat het bestaande onderzoek beperkt is in omvang. Diana Baas geeft aan dat nader onderzoek nodig is om beter grip te krijgen op de effecten van de inzet van het portfolio in het onderwijs

Interessant? Deel via :
Bloomwise, Bloomwise