Blended learning in de zorg

Instituut Memo is een private MBO-instelling en verzorgt medische MBO opleidingen tot doktersassistente of medisch secretaresse. In 2017 besloot directeur Roelien Booy dat ze haar programma’s ook via een digitaal platform wilde ondersteunen en kwam uit bij Bloomwise. 

Roelien is voor de zomer van 2017 met haar team aan de slag gegaan met het digitaliseren van de leermiddelen die ze al hadden in Bloomwise te zetten. Ook opdrachten en activiteiten werden in het platform opgenomen. In de zomermaanden werd zo alles gereed gebracht, zodat de nieuwe groep studenten in het nieuwe jaar met Bloomwise kon starten.

Interessant? Deel via :
Bloomwise, Bloomwise